Une image contenant Police, jaune, texte, Graphique

Description gιnιrιe automatiquement

       

Une image contenant Police, texte, Graphique, noir

Description gιnιrιe automatiquement

 

 

 

Schriftelijke verkoop door en voor de leden van 18 april 2024.

Written sale for and by the members of April 18, 2024.

 

KOOPORDER

PURCHASE ORDER.

Zone de Texte: Naam / Name: ………………………………………
Straat / Street: ……………………………………….. Nr. …….
Gemeente / Municipality: ………………………
Post nr. / Zipe Code : ……..
Land / Country : ……………………..
 

 

 


Ondergetekende:  

Undersigned:

 

 

Verzoekt de Studiegroep Belgisch Congo, vertegenwoordigd door Lindekens Philippe, hierbij de volgende loten tegen maximun prijzen in haar/zijn naam aan te kopen.

Ondergetekende aanvaardt tevens het reglement terzake.

The Studiegroep Belgisch Congo, represented by Lindekens Philippe, hereby requests to purchase the following lots in her/his name at maximum prices.

The undersigned also accepts the relevant regulations.

 

Dit kooporder dient u te zenden aan LINDEKENS Philippe, rue des 3 Ponts, 38 / 1160 Brussel of lindekens.bogaerts@skynet.be

You must send this purchase order to LINDEKENS Philippe, rue des 3 Ponts, 38 / 1160 Brussels or lindekens.bogaerts@skynet.be

 

Zone de Texte: Biedingen worden vastgesteld als volgt:
Bids are fixed as follows:

Vanaf 1€ tot 50€ : 	    1€
Vanaf 50€ tot 100€ :	    2€
Vanaf 100€ tot 250€ :    5€
Vanaf 250€ tot 500€ :   10€
Vanaf 500€ tot 2000€ :  25€
Vanaf 2000€ tot 5000€ : 50€

Nr.

Kavel

Lot

Omschrijving

Description

Uw bod

Bids

 

Nr.

Kavel

Lot

Omschrijving

Description

Uw bod

Bids

1

 

 

 

 

16

 

 

 

2

 

 

 

 

17

 

 

 

3

 

 

 

 

18

 

 

 

4

 

 

 

 

19

 

 

 

5

 

 

 

 

20

 

 

 

6

 

 

 

 

21

 

 

 

7

 

 

 

 

22

 

 

 

8

 

 

 

 

23

 

 

 

9

 

 

 

 

24

 

 

 

10

 

 

 

 

25

 

 

 

11

 

 

 

 

26

 

 

 

12

 

 

 

 

27

 

 

 

13

 

 

 

 

28

 

 

 

14

 

 

 

 

29

 

 

 

15

 

 

 

 

30

 

 

 

    

Handtekening / Signature :   ……………………………

 

IBAN Nr.: BE68 7370 7466 0034 van SGBC

Bic Nr. KREDBEBB 

 

Paypal Account : only for members out of Belgium

infos.SGBC@gmail.com

 

 

Bijkomende scans te bekomen bij thomas.lindekens@philafrica.be

Additional scans available at thomas.lindekens@philafrica.be